Latest

Mediat janë miqësisht të ftuara të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së Panarit Dimëror që do të mbahet në Sheshin Skënderbeu në Prishtinë të premten, më 16 dhjetor, me fillim në ora 12:00.
Panairi i Dimrit është një ngjarje tradicionale që organizohet nga ARDA në kuadër të projektit të financuar nga BE “Mbështetje Zhvillimit Ekonomik Rajonal” që administrohet nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë. Ky manifestim tashmë tradicional është i dizajnuar si një mundësi për të mbështetur përpjekjet e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme prodhuese dhe bizneseve të reja në promovimin e produkteve të tyre dhe në avancimin e nismave të tyre për komunikim dhe marketing, si dhe të lehtësojë takimet Biznes-me-Biznes. Për tre ditë rresht, mbi 70 biznese vendore të shquara për prodhime vendore të cilësisë së lartë do të promovojnë produktet e tyre që variojnë nga industria e ushqimit dhe deri tek artizanalet dhe punimet artistike.  Panairi i Dimrit do të ofrojë edhe mundësi argëtimi, përfshi muzikën, pllakate me animacione, këndin e fotografimit, mundësi për ngjyrosje të fytyrave të fëmijëve dhe lojëra për fëmijë dhe pjesë të tjera artistike.  

Predstavnici medija su pozvani da prate svečano otvaranje tradicionalnog Zimskog sajma koje će se održati u petak, 16-og decembra, na Trgu Skenderbeg u Prištini sa početkom od 12 sati.   
Zimski sajam je događaj koji organizuje Arda kao deo EU finansiranog projekta “Podrška regionalnog ekonomskog razvoja ” rukovođenog od strane kancelarije Evropske Unije na Kosovu. Ovaj već tradicionalni događaj je osmišljen kao prilika da se podrže mala, srednja i početnička preduzeća u njihovim naporima da promovišu svoje proizvode i unaprede komunikacijske i marketinške inicijative. Za ova tri dana, preko 70 domaćih biznisa poznata po proizvodima visokog kvaliteta izložiće svoje proizvode – od prehrambene industrije do artističkih proizvoda. Zimski Sajam ponudiće i deo zabave i razonode, uključujući i muziku, animirane plakate, foto-ugao, i raznovrsne artističke predstave.  

Media are kindly invited to cover the opening ceremony of the Winter Fair taking place on Friday, 16 December 2016 in Pristina’s Skënderbeu Square starting at 12:00.
Winter Fair is an event organized by ARDA as part of the EU-funded project “Support to Regional Economic Development” managed by the European Union Office in Kosovo. This traditional event is designed as an opportunity to sustain efforts of small & medium enterprises and startup businesses in promoting their products and in advancing their communication & marketing initiatives, as well as to institute Business-to-Business exchanges. For three days in a row, around 70 local businesses distinguished for high-quality domestic products will exhibit their goods ranging from food industry to crafts and artistries. For more, all the time the event will offer entertainment opportunities, including music, animated banners, photo-corner, face-painting occasions and other art pieces.   

 

 

 

The municipality of Gracanica hosted today the Autumn Entrepreneurship Fair for economic region Centre organized by ARDA. The Autumn Fair providedanopportunityforsmall&mediumsizeenterprisesandstartupbusinessestopromote their products as well as to advance Business-to-Business exchanges. In order to create a decent atmosphere, theAutumn Fairofferedentertainmentopportunities,includingmusic, circus performances, face-painting occasions and other artpieces.

“By organizing this Fair in Gračanica, ARDA demonstrates commitment to extend support to all businesses regardless of their ethnic, religious or political background. I take this opportunity to thank mayor Kostić and his municipal team for support and cooperation in organizing this event” ARDA CEO Mrikë Macula said in the official opening remarks.  

The Autumn Entrepreneurship Fair for region Centre was financed by the European Union Office in Kosovo.

 

Na poziv Američke privredne komore Kosova, direktorka Arde g-đa Mrikë Macula i direktorka RRA Zapad g-đa Leman Hatashi učestvovale su u Pan-nacionalnom ekonomskom forumu dijaspore u Njujorku koji je organizovan od Mreže biznisa albanske dijaspore - organizacije koja posluje u 22 zemlje na četiri kontinenta. Forum, koji je okupio oko 600 poslovnih ljudi iz 25 zemalja pružio je priliku za poslovne ljude da promovišu svoje kompanije, uspostavljaju nove kontakte i saradnju, predstave ideje za zajednička ulaganja u strateškim sektorima i oblastima, i drugim temama u vezi investicija.

Predsednik Albanije g-din Bujar Nishani, premijer Kosova g-din Isa Mustafa, ministri, poslanici i gradonačelnici opština sa Kosova, Albanije i Crne Gore doprineli su događaju i zajedno sa ostalim učesnicima, imali su priliku da predstavljaju platforme za ekonomski razvoj i strane investicije pred članovima Kongresa, senatorima, i predstavnicima vodećih američkih kompanija.

 

 

 

 

 

Association of Regional Development Agencies (ARDA) is seeking an event management company for organization and conduct of 2016 Regional Fair - one-day event scheduled to take place on 10 November in Gracanica.

Regional Fair is a traditional event organized every year in Pristina region. This year municipality of Graçanicë/Gračanica will host the event, which is designed as an opportunity to sustain efforts of small & medium enterprises and startup businesses throughout the Economic Region Centre in promoting their products and in advancing their communication & marketing initiatives. Also, the event serves to institute B2B exchanges between participating businesses. For one day around 30 local businesses distinguished for high-quality domestic products will exhibit their goods ranging from food industry to crafts and artistry. The event management company is expected to come up with an innovative proposal for the whole one-day program of the Regional Fair hosting around 30 businesses.

Deadline for submission of your bid is Mondy, 31 October. For more bidding details please follow the link: http://arda-kosovo.eu/en/news/tende...

 

 

 

Me ftesën e Odës Amerikane në Kosovo, drejtoresha e ARDA-s znj. Mrikë Macula dhe drejtoresha a AZHR Perëndim znj. Leman Hatashi morën pjesë në Forumin Ekonomik Mbarëkombëtar të Diasporës që u mbajt në Nju Jork nën organizimin e Rrjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare – një organizate që vepron në 22 shtete dhe katër kontinente. Forumi, i cili mblodhi në një vend rreth 600 udhëheqës biznesesh nga 25 shtete, ishte një mundësi për njerëzit e biznesit që të promovojnë kompanitë e tyre, të vendosin kontakte dhe bashkëpunime, të paraqesin ide për investime të përbashkëta në fusha dhe sektorë strategjik, dhe të diskutojnë tema përkatëse në lidhje me përmirësimin e ambientit të investimeve në vendet përkatëse.

Presidenti i Shqipërisë z. Bujar Nishani, Kryeministri i Kosovës z. Isa Mustafa, ministra, anëtarë parlamenti dhe kryetarë komunash nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi dhanë kontributin e tyre në këtë ngjarje, dhe bashkë me pjesëmarrësit e tjerë, patën mundësinë që të shpalosin platformat respektive për zhvillim ekonomik dhe ambientet për investime në prani të anëtarëve të Kongresit, senatorëve dhe përfaqësuesve të bizneseve të shquara në SH.B.A.

 

   

eu eng

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ARDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union Office in Kosovo.